Caritas Heino en Lierderholthuis

Hulp aan mensen die in (financiële) nood verkeren.

“Zorg voor de naaste, vooral voor hen die op steun en ondersteuning van anderen zijn aangewezen.
Onze Caritas is voor zover mogelijk graag bereid daar waar mensen in financiële nood verkeren mee
te werken aan mogelijke oplossingen. Daarnaast zetten wij ons in voor diverse  projecten die het welzijn van mensen, jong en
oud, bevorderen. Ook ondersteunen we projecten in ontwikkelingslanden.”

0572-39 16 53

Bezoek website