Netwerk Zorg Professionals Salland

Edith Stegeman – Timmers biedt individuele begeleiding op alle gebieden; wonen/werken/vrije tijd/medisch/financiën. Ze helpt je op weg, verschaft overzicht en zorgt dat je grip krijgt op je eigen leven, weer vinden waar je goed in bent.
Dit doet ze samen met netwerk ZZP’ers in de zorg; Netwerk Zorg Professionals Salland werkt snel, en kan daardoor maatwerk leveren. In dit netwerk bevindt zich een psycholoog/sociaal psychiatrisch verpleegkundige, wat maakt dat je snel geholpen kunt worden.

 

06-17 17 77 72