Doneren

Wij zijn ontzettend blij dat je overweegt om te doneren. Je kunt ieder gewenst bedrag overmaken op bankrekeningnummer
NL68 RBRB 0955 2165 91 ten name van Fonds voor Ons.

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een donatie aan onze stichting  kan jou belastingvoordeel opleveren. Hier vind je informatie over hoe jij je belastingvoordeel krijgt.

Het RSIN nummer van onze stichting is 8573.79.859.

Hieronder kun je doneren. Je kunt zelf aangeven hoeveel je wilt doneren.

Bedrag