Over ons

Oprichting Fonds voor Ons

10 maart 2017 is de Stichting Fonds voor Ons, bij Notaris M. van der Werf te Heino officieel opgericht. Het KVK-nummer is: 68295189. De oprichters zijn mevrouw A. Janssen, de heer E. Feijen en de heer W. Koeslag.
Fonds voor Ons is een initiatief van inwoners, organisaties en kerken in de gemeente Raalte. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen die hun verantwoordelijkheid nemen voor anderen. Voor mensen die ondanks alle bestaande voorzieningen toch in financiële problemen komen.

Voor wie?

Fonds voor Ons is er voor alle inwoners van de gemeente Raalte die acute hulp nodig hebben van financiële of materiële aard. Iedereen kan een verzoek tot hulp doen. Er wordt niet gekeken naar huidskleur, seksuele geaardheid of geloofsovertuiging. De vragen om hulp kunnen heel verschillend zijn. De bestuursleden beoordelen iedere aanvraag nauwkeurig. Download hier de folder met nog meer informatie.

ANBI

De ANBI Status is per 10 maart 2017 door de belastingdienst toegekend. Als je geld doneert aan onze stichting kan dit jou belastingvoordeel opleveren. Hier vind je informatie over hoe jij je belastingvoordeel krijgt. Het RSIN nummer van onze stichting is 8573.79.859.

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden vind je hier. Als je een hulpaanvraag doet ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Privacyverklaring

Het bestuur heeft een privacyverklaring opgesteld. De privacyverklaring vind je hier.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen. Edith, Erik, Rinke, Latif en Tessa zetten zich vrijwillig in. Dit betekent onder andere dat ze geen beloning ontvangen. De gemaakte onkosten kunnen ze natuurlijk wel declareren.

Beleidsplan

Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld. Het beleidsplan van 2021 tot 2024 vind je hier.

Jaarverslag

Ieder jaar maken we een jaarverslag. Het jaarverslag van 2023 vind je hier. Het jaarverslag van voorgaande jaren vind je hier.